bna logo

‘WE GEVEN GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES’

Als lid van de branchevereniging voor architecten in Nederland, de BNA, zit Karin Hendriks in de Beleidsadviescommissie Techniek en Regelgeving. ‘Wij adviseren de Juridisch Technische Commissie Bouwwetgeving die weer advies geeft aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.’

Naast architecten zitten er ook installateurs, makelaars en leden van Bouwend Nederland in deze commissie. ‘Als er nieuwe wetgeving in de maak is, adviseren wij gevraagd en ongevraagd.’ Karin en de andere commissieleden spraken de afgelopen tijd onder andere over het opleggen van een norm voor energiebesparende maatregelen bij het verbouwen van een woning.

Een ander onderwerp was de wet die per 1 januari inging en die voorschrijft dat alle toegangen tot een woning rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Bij publiek toegankelijke gebouwen dient dit de hoofdtoegang te zijn. Karin legt uit: ‘Voorheen kon je, bijvoorbeeld op een station, volstaan met een drempelvrije achterdeur. Ik vind het leuk om naast mijn werk als architect met dit soort onderwerpen bezig te zijn. Het is leerzaam om te horen hoe andere vakmensen tegen dit soort vraagstukken aankijken. We proberen altijd helder te krijgen hoe realistisch een nieuwe regel of wet is en wat de valkuilen en aandachtspunten zijn.’

Scroll naar boven