OMGEVINGSVERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK AANVRAGEN?

‘Ik raad directies van scholen en kinderdagverblijven altijd aan de Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik op tijd aan te vragen,’ vertelt Karin Hendriks van Karin Hendriks Architectuur uit Tilburg. ‘De afhandeling kan tot 26 weken duren en zonder vergunning mag een pand niet gebruikt worden.’

De architect en haar team vragen deze vergunning regelmatig aan voor onder andere Xpect Primair (samenwerkende basisscholen) en Humankind (kinderopvangorganisatie) in Tilburg en Initia in Dongen (stichting voor primair onderwijs). De aanvraag is bijvoorbeeld nodig bij nieuwbouw, verbouwingen en bij het veranderen van het gebruik van een pand.

Karin: ‘Wij checken aan de hand van het Bouwbesluit 2012 of de vergunning of melding nodig is. Voor gebouwen waarin veel kinderen verblijven en als kinderen ook in het pand slapen, zoals in een kinderdagverblijf, is dit vrijwel altijd het geval. We zorgen voor de tekeningen die nodig zijn voor de aanvraag en leveren alle documenten aan bij de gemeente.’ Je moet kunnen aantonen dat er voldoende, duidelijk aangegeven vluchtroutes zijn die genoeg ruimte bieden om iedereen snel uit het pand te halen en dat er voldoende blusmiddelen zijn. De vluchtplannen moeten in het gebouw hangen en er moet duidelijk opstaan wat te doen bij brand en hoe het pand zo snel mogelijk te verlaten.

Scroll naar boven