groep accommodatie VAB IMPULS agrarisch herbestemmen transformatie

HERGEBRUIK AGRARISCH VASTGOED – EEN CIRCULAIRE TOEKOMST

Circulaire bouw beperkt zich niet tot nieuwbouw. Herbestemmen van vastgoed is de meest circulaire oplossing.

Neem agrarische bebouwing van boeren die stoppen met hun bedrijf of een nieuw verdienmodel zoeken met hun vastgoed. Bij dit soort opdrachten doet Karin Hendriks Architectuur met hergebruik van materialen recht aan een pand, de locatie en de herinneringen van de families die er vaak al generaties wonen.

Hiermee draagt dit architectenbureau bij aan nieuw perspectief voor agrariërs. Het is mooi om een agrarisch pand en de grond een nieuwe bestemming te geven zodat een familie ermee in het onderhoud kan voorzien. Door dit zo circulair mogelijk te doen, is het nog goed voor de wereld ook en gaan de investeringen in dit vastgoed niet geheel verloren.

Een voorbeeld:

Transformatie stal tot groepsaccommodatie 

Voor deze opdrachtgever onderzochten we de transformatie van een stal tot groepsaccommodatie. De stal bleek geschikt voor hergebruik. Dat biedt verschillende voordelen:

  • Minder materiaal nodig dan bij nieuwbouw
  • Eerdere investeringen worden niet vernietigd

We hebben de volgende stappen doorlopen:

  • Aanwezige materialen vastgelegd in een gebouwenpaspoort
  • In kaart brengen meest recente investeringen
  • Met opdrachtgever besproken welke elementen van de stal de meeste sentimentele waarde hebben

De volgende, herbruikbare materialen waren aanwezig:

  • Kilometers vurenhouten gordingen
  • Zonnepanelen
  • Paletkachel

Hierna hebben we een ontwerp gemaakt voor een groepsaccommodatie. De stal is inmiddels getransformeerd en kan er weer decennia tegenaan als pand voor recreatie en verblijf.

Circulair bouwen uitgelegd

Wil je duurzaam bouwen dan kun je ervoor kiezen om circulair te bouwen. Als je bij de bouw en het beheer een kringloop van materialen realiseert, zonder afgifte van schadelijke stoffen aan de bodem, de lucht of het water, dan bouw je circulair. Volledig circulair bouwen is ook: bouwen zonder afval over te laten. Het draait om hergebruik van materialen, dus bijvoorbeeld van kozijnen, ramen en betondelen. We noemen dit ook wel een technische kringloop. Bij een biologische kringloop wordt gebruik gemaakt van producten die groeien, zoals hout. Dat neemt CO2 op en kan na gebruik gecomposteerd worden en zo als grondstof dienen voor nieuwe bomen en gewassen.

Scroll naar boven