Diensten
Studies en onderzoek

Haalbaarheidsstudies

Varianten studies

Vaststellen stedenbouwkundige kaders

Kaders opstellen

Vervaardigen Programma van eisen

Opstellen globale bouwkostenraming

Planning

Opname bestaande toestand

Ontwerp en visualisatie

Vervaardigen Schetsontwerp, voorontwerp en definitiefontwerp

Vervaardigen 3D-visualisaties

Vervaardigen bouwkundige tekeningen

Vervaardigen brandplannen

Adviseren en ondersteuning

Aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen bestemmingsplan wijziging

Advisering inzake prijs- en contractvorming

Projectmanagement

Coördinatie bij de uitvoering van projecten