CIRCULAIR BOUWEN EN VASTGOEDEIGENAREN

Karin Hendriks Architectuur werkt ook voor vastgoedeigenaren. ‘Voor hen is het belangrijk om te weten wat de waarde is van hun bezit. Voor mij als architect is dit ook belangrijk. Het helpt me te bepalen of ik bij een ontwerp voor een verbouwing of renovatie delen van een pand sloop, behoud of hergebruik.’ Circulair bouwen wordt steeds belangrijker, het draagt bij aan een duurzame wereld en gaat verspilling van materialen tegen. Begin 2021 behaalde Karin het certificaat Circulair Bouwen bij Circo.

De BNA, waar we bij aangesloten zijn, heeft een leidraad Circulair ontwerpen gedefinieerd op basis waarvan ontwerpers en andere partijen samen kunnen werken aan circulair ontwerpen en bouwen. De leidraad bevat zes ontwerpstrategieën waarin onder andere de volgende aspecten aan bod komen:

  • Het slim combineren van functies
  • Het inzichtelijk maken van de milieu-impact van materialen
  • Het opnieuw gebruiken van bouwproducten of bouwelementen
  • Het ontwerpen met grondstoffen die eerder gebruikt zijn
  • Het ontwerpen met grondstoffen die hernieuwbaar zijn

 

(Bron: https://www.bna.nl/nieuws/leidraad-circulair-ontwerpen-gereed?utm_medium=email)

 

Voorbeeld circulair (ver)bouwen

Een mooi voorbeeld van circulariteit in de bouw is de herbestemming van het boerenbedrijf in Oirschot waarvoor we het voorontwerp maakten. De eigenaar van het complex heeft in de loop der tijd veel in zijn vastgoed en energie voorziening geïnvesteerd. Nu er een nieuwe bestemming is gekozen, zijn we gaan zoeken hoe deze investeringen hun waarde kunnen behouden. Herbestemming is circulair, slopen en afvoeren van materialen is de allerlaatste optie. Materialen die verwijderd moeten worden zodat een andere inrichting mogelijk wordt, kunnen we vaak op een andere manier in het ontwerp verwerken. Dit kan als voordeel hebben dat er geen nieuwe zonnepanelen of warmtepomp geplaatst hoeven te worden.

 

Scroll naar boven