bna logo

BNA Erkend Bureau

Karin Hendriks Architectuur is een BNA Erkend Bureau. Karin werkt dan ook volgens de Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit. Opdrachtgevers kunnen er van op aan dat ze in zee gaan met een professioneel architectenbureau dat hen op transparante en integere wijze helpt. Het College van Toezicht van de BNA ziet erop toe dat aangesloten bureaus handelen naar de gedragscode. De BNA organiseert kennisontwikkeling in de vorm van cursussen en het bijhouden van een kennisbibliotheek. Ook kunnen architecten er terecht met ondernemersvragen en voor juridische ondersteuning.

Meer weten over Karins werk of de BNA? www.karinhendriksarchitectuur.nl www.bna.nl

Scroll naar boven