Blog

4 maart 2015

Nul Op de Meter

Nul op de meter (NOM) is de term voor een energieleverende woning og gebouw. Er wordt, in het geval van een woning, voldoende energie geproduceerd voor warmte, warm tapwater en het totale verbruik van een gemiddeld gezin in Nederlans. Bij een Nul op de meter woning zijn de in- en uitgaande energiestramen van gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur incl. verlichting op jaarbasis per saldo nul. Onder de standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland.

Om te komen tot deze energieleverende woning wordt geinvesteerd in verregaande isolatie (een warme muts over de woning), warmtepomptechnologie, ventilatie, warmteterugwinning en productie van elektriciteit met PV panelen.

Karin Hendriks Architectuur maakt voor uw woning een Nul op de Meter berekening. Met deze berekening kunnen er in goed overleg keuzes gemaakt worden die bij u en uw woning passen. Wij begeleiden u graag in dit traject. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.