Blog

BTW-verlaging voor architecten

BTW-verlaging voor architecten

16 oktober 2013

BTW-verlaging voor architecten

In februari publiceerde staatssecretaris Weekers het besluit ‘Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen’. Dankzij de lobby van de BNA geldt dit verlaagde btw-tarief ook voor architectendiensten. Half oktober werd bekend dat in het Begrotingsakkoord een verlenging is opgenomen van het verlaagde btw-tarief. De regeling leidt tot veel vragen. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Wanneer mag u nou die 6% btw rekenen voor een opdracht? 
Dat mag u doen bij renovatie of herstel van woningen die meer dan twee jaar geleden in gebruik zijn genomen, mits u de renovatie/het herstel ook begeleidt. En: de opdracht moet zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 31 december 2014. In dat geval mag u voor de gehéle opdracht - dus ook voor ontwerp en advies -  6% btw rekenen.

Wat is een ‘woning’?
Een (onroerende) zaak die bestemd is voor permanente bewoning door particulieren, aangesloten is op verschillende (nuts)voorzieningen en uitsluitend is bestemd om duurzaam op één bepaalde plek te worden gebruikt als woning. Dat kan ook een woonboot of een woonwagen zijn.

Wat zijn renovatie en herstelwerkzaamheden?
Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen.

Hoe zit het met de deadline 31 december 2014 en (deel)facturen?
Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 31 december 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 30 december 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in januari 2015, het algemene btw-tarief van toepassing is op die deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het algemene btw-tarief zijn uitgereikt en de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 31 december 2014, dan kan op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief te worden toegepast.

Wat is begeleiden?
Met de term 'begeleiden van de renovatie van de woning' wordt bedoeld dat architecten en dergelijke ondernemers naast het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen ook begeleidende werkzaamheden verrichten zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van de aanbesteding van de renovatie (gunning), de controle op de uitvoering van de renovatie, de directievoering rondom de renovatie en de oplevering van de renovatie. Zo sluit 'begeleiden' aan bij de fases zoals opgenomen in de STB en de Consumentenregeling (CR).

'Het verlaagde BTW-tarief voor bouw en renovatie geldt voor heel 2014. Dit is conform de huidige regeling inclusief architecten en hoveniers.'

Bron: www.bna.nl